WiFi automatsikringer

Fjernstyr din eltavle med mobilen

Fjernstyr din eltavle med din mobiltelefon og en gratis app. Vores WiFi automatsikringer slår strømmen fra, hvis der kommer en overbelastning og kan ligeledes slåes fra eller sluttes til via din telefon.
 

Hvad kan en WiFi automatsikring?

En WiFi automatsikring (også kendt som en smart sikringsafbryder) er en enhed, der er designet til at beskytte elektriske kredsløb i en bygning eller hjem. Det, der adskiller en WiFi automatsikring fra en traditionel sikringsafbryder, er dens evne til at kommunikere med andre enheder over WiFi-netværket og give dig mulighed for at styre og overvåge sikringen eksternt via en app eller en hjemmeautomatisering platform.

Med en WiFi automatsikring kan du tænde og slukke for strømmen til en bestemt kreds i bygningen via en app på sin smartphone eller et andet smart enhed. Du kan også overvåge strømforbruget og modtage beskeder, hvis der opstår en fejl eller overbelastning i kredsløbet.

Nogle af vores WiFi automatsikringer er også i stand til at automatisere strømforsyningen til forskellige enheder, baseret på forskellige scenarier, der er indstillet i appen eller på den tilsluttede hjemmeautomatiseringsplatform. Dette kan inkludere funktioner som tidsplanlægning, aktivitetsdetektering og adgangskontrol, som giver brugeren mere fleksibilitet og kontrol over deres elektriske kredsløb.

Kontakt GSM Teknik for at få mere information.