WiFi automatsikringer


Fjernstyr din eltavle med din mobiltelefon og en gratis app. Vores WiFi automatsikringer slår strømmen fra, hvis der kommer en overbelastning og kan ligeledes slåes fra eller sluttes til via din telefon.